Akademický sochár
MILAN FLAJŽÍK

Narodený 17. 11. 1961 Skalica, Slovensko
Vzdelanie 1982 – 1988 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, oddelenie reštaurovania
(prof. Ladislav Snopek, doc. Jozef Porubovič)
1978 – 1982 Stredná umelecko-priemyselná škola v Bratislave, oddelenie rezbárstva
(akademickí sochári Ladislav Korkoš, Ján Šandor, Ján Šicko)
Samostatné výstavy 1991 Maľba, kresba, plastika, Múzeum Ladislava Novomeského, Senica
Maľba, socha, kresba, Galéria mladých, Nitra
1992 Maľba, socha, kresba, Galéria Heffner, Bratislava
1994 Maľba, kresba, plastika, Záhorské múzeum, Skalica
Maľba, socha, kresba, Galéria Gerulata, Bratislava
1996 Maľba, kresba, plastika, Galéria P. M. Bohúna, Liptovský Mikuláš
2012 Neúplná bilancia, Záhorská galéria, Senica
Neúplná bilancia, Záhorské múzeum, Skalica
Spoločné výstavy 1989 Umelci západoslovenského kraja, Oblastná galéria M. A. Bazovského, Trenčín
Umelci západoslovenského kraja, Turčianska galéria, Martin
I. Stretnutie umelcov Záhoria, Záhorská galéria, Senica
1990 Mladá tvorba ’90, Štátna galéria, Nitra
Mladá tvorba ’90, Kúpeľné centrum, Piešťany
Socha piešťanských parkov, Kúpeľný ostrov, Piešťany
Salón ’90, PKO, Bratislava
D. Blažek, M. Flajžík, M. Nitz, I. Piačka. Súkromná galéria, Piešťany
1991 Prešovský sochársky salón ’91, GVU, Prešov
1992 Mladá tvorba ’92, Galéria F. Studeného, Nitra
Reštaurátorská tvorba, Záhorská galéria, Senica
1993 Milan Flajžík, Marián Komáček, Ján Raška, Záhorská galéria, Senica
Salón ’93, Galéria Heffner, Bratislava
Mladé setkání ’93, Galéria výtvarného umenia, Hodonín, Česká republika
1994 II. Stretnutie umelcov Záhoria, Záhorská galéria, Senica
1996 Mladé setkání ’96, Galéria výtvarného umenia, Hodonín, Česká republika
1997 Mladé setkání ’96, Mestská galéria, St. Pőlten, Rakúsko
1999 III. Stretnutie umelcov Záhoria, Záhorská galéria, Senica
2003 Pomoravie, Záhorská galéria, Senica
2004 IV. Stretnutie umelcov Záhoria, Záhorská galéria, Senica
2006 Výtvarní umelci Moravy a Slovenska, Galéria grenzART, Hollabrun, Rakúsko
Vianočný ateliér 2006, výstavná sieň SVÚ, Bratislava
2009 V. Stretnutie umelcov Záhoria, Záhorská galéria, Senica
2010 V. Stretnutie umelcov Záhoria, Záhorské múzeum, Skalica
Sympóziá 2006 I. sympózium sochy. Smrdáky 2006
2009 I. sympózium Socha Záhorská galéria Senica 2009
Realizácie 2002 reliéf Smrdácka balada, jaseň, 250 x 600, obecný úrad, Smrdáky
2007 výtvarná rekonštrukcia historickej studne, dub, (320 x 280) Námestie slobody, Skalica
2008 replika historického kríža skalického insitného rezbára Jána Blahu dub, v 700, cintorín, Skalica
2009 kríž, dub, v 500, cintorín, Smrdáky
2009 - 2010 výtvarná rekonštrukcia drevených segmentov a sochárska výzdoba radnice-reliéf sv. Juraja,
dub, (180 x 100) Skalica